Vi tar ny form


Vi har tagit ny form

SCROLL DOWN

Vi tar ny form


Vi har tagit ny form

I 20 år har vi hjälp företag och organisationer att bygga starka och framgångsrika varumärken. Vi har hjälpt våra uppdragsgivare att driva varumärkesförändring framåt vid fusioner och förvärv. Och nu är det vår tur att förenas och förändras som varumärke och företag.

För att kunna erbjuda mer kvalificerade tjänster och tillmötesgå de förändrade och mer komplexa behoven hos koncernens uppdragsgivare kommer Rewir under 2017 att fusioneras med Intellecta Corporate, ett systerbolag inom Intellecta-koncernen. Förändringen innebär att vi bygger starkare kundteam och arbetar ännu mer i integrerade projekt genom att varumärkes-­ och innovationskompetensen hos Rewirs medarbetare sprids till systerbolagen Intellecta Corporate, River och Unreel. 

Förändringen innebär ingen skillnad för dig som uppdragsgivare och samarbetspartner. Samma erbjudande, kompetens och personer finns kvar, bara under en annan hemvist. 

Välkommen att höra av dig! 

 

Intellecta corporate

Strategisk kommunikationsbyrå med genomförandekompetens – särskilt fokus på redaktionell, digital och finansiell kommunikation.

magnus.thoren@intellecta.se
ylva.ytterborn@intellecta.se

Unreel

Kommunikationsbyrå med fokus på rörliga media (kreativa koncept, filmproduktion, kommunikationsstrategier och mediastrategier)

liselott.torngren@unreel.se