Lösning 

Att involvera platsens aktörer i vad de upplever är Örebros unika fördelar. Att renodla alla befintliga ledord och viljeinriktningar till det som är unikt och går att bevisa i handling. 

Resultat

En visuell identitet som är öppen för alla örebroare. Genom en logo-generator kan vem som helst använda en valfri symbol i stället för Ö:et i Örebro och på så sätt bli medskapare i att sprida kännedom om Örebro. 

 

VILL DU VETA MER OM UPPDRAGET?

Magnus berättar gärna! 
magnus.thoren@rewir.com
+46 70 796 13 89