Ur er verksamhetstrategi skapar vi tillsammans en varumärkesstrategi som tillåter er att växa. På Rewir ser vi till att en varumärkesstrategi inte är något som bara finns utan att strategin blir ett styrdokument, väl förankrat och enkelt att använda. En varumärkesstrategi som vi tar fram ser till att vara ett enkelt sätt för er att bestämma hur ert varumärke ska agera och således mätas.

På Rewir har vi varit gjort design och visuell identitet för allt från stora statliga organisationer till startups. Vi tror att den visuella identiteten måste spegla organisationen. När vi tillsammans med er skapar en visuell identitet utformar vi den så att den är relevant, inspirerande och framförallt hållbar över tid.

 

Platser har en naturlig attraktionskraft för människor. Något som förstärks ytterligare när man behandlar de som varumärken. Vi vet att attraktionskraften ägs av de som bor och verkar där. Därför ser vi alltid till att involvera samtliga som påverkar platsvarumärket i processen – När alla medverkar vet vi också att lönsamheten ökar. 

 

Kultur trumfar strategi. Något som bevisats om och om igen. Om man ser till vilken organisation som helst så oberoende av deras strategi eller vad de skapar är det unika individer som ska utföra arbete. Vi gillar att jobba nära våra kunder och se till att det bildas en kultur med engagerade medarbetare, något som ligger till grund för att göra anställda till positiva ambassadörer för varumärket. 

Det finns många sätt för bolag att växa. Vissa gör det genom förvärv, andra genom ett flöde av nya produkter och tjänster. Under våra 20 år har vi sett vikten av en tydlig varumärkesarkitektur. Hur ni ska förhålla er till en växande produkt- eller varumärkesportfolio är en av de viktigaste grundstenarna för ett framgångsrikt varumärke. Tillsammans skapar vi förutsättningar för framtida tillväxt.

Om du inte utvecklas står du still. Genom att ha en strukturerad process för hur innovation ska ske inom er organisation kan ni se till att det finns ett konstant flöde av nya idéer och en tydlig struktur för vilka idéer ni ska jobba vidare på och vilka som bör släckas. På så sätt kan ni både riskminimera och vinstoptimera er verksamhet.