BAKGRUND

Det som från början var tolv bolag skulle slås samman till ett: Bambora. Idén var att skapa en allt-i-allo betallösning som ersätter de traditionella stegen och agerar den enda kontaktytan för handlaren. Vid projektets start hade de ännu inget namn och skulle slå sig in på en marknad där världsledande varumärken redan hade stora marknadsandelar.

 
 

Uppdrag

Visionen var tydlig: världens enklaste och mest uppfinningsrika betalningslösning. Bambora visste vart de ville, men det var bråttom. Hela marknaden bubblade av idéer för enklare betalningslösningar. Därför hade vi knappt ett år på oss att skapa ett fullständigt varumärke, ett uppdrag vi axlade med glädje.

Utmaning

Utmaningen låg i att finna gemenskap bland de tidigare tolv bolagen som kom från olika kontinenter med olika kompetenser och skilda arbetssätt. För att kunna slå sig in på marknaden behövde Bambora också tydligt särskilja sig från konkurrenterna.