Bakgrund

Bud- och logistikbranschen har en speciellt konkurrenssituation. Den utgörs av ett fåtal stora aktörer och flertalet lokala entreprenörer. När Best Transport fick gemensam ägare med en av sina större konkurrenter ASA fusionerades de två bolagen. De var därför i behov av en ny varumärkesstrategi. Tillsammans förvärvade de ytterligare ett flertal mindre bolag. Totalt bestod de nu av fem organisationer.

 
 

Uppdrag

Vårt uppdrag var utveckla en strategi för hur de olika varumärkena skulle hanteras framåt. Resultatet blev att bolagen samlades under ett varumärke som behöll namnet Best Transport. Valet manifesterade vi bland annat genom ny gemensam visuell identitet.

Utmaning

Alla organisationer består i grund och botten av människor. Människor som samspelar på ett helt unikt sätt och detta ger varje organisation ett eget DNA. Utan intern förankring finns det ingen mening att ta fram en strategi, och just här låg utmaningen – att skapa ett varumärke som alla kunde känna stolthet över.