Bakgrund

MyCronic och Mydata gick samman. Två branschledande företag som kompletterade varandras produkterbjudande fullkomligt. I samband med sammanslagningen behövde de ett varumärke som kunde möta deras nya erbjudande. 

 
 

Uppdrag

Vi fick i uppdrag att ta fram en varumärkesplattform samt en visuell identitet som skulle vara förenlig med företagets varumärke, strategier, koncept och övriga delar i organisationen. Den visuella identiteten skulle ge MyCronic tydliga kännetecken och enhetliga spelregler bland medarbetare, hos kunder och omvärlden.

Utmaning

Det fanns en stark vilja och vision från MyCronic att stärkas som varumärke på den globala marknaden. För att göra det krävdes en identitet som skapade en enighet och möjlighet att leverera erbjudande intressanta nog för en större grupp, både för kunder och andra konkurrenter.