Bakgrund

De svenska folket hade en vag bild av vad Örebro som stad karakteriseras av, trots att staden både är en myllrande studentstad och har ett rikt kulturliv. I undersökningar kunde få nämna vad som urskilde Örebro från andra svenska mellanstora städer. Det skulle vi ändra på.

 
 

Uppdrag

Vi fick i uppdrag att utveckla Örebros platsvarumärke för att tydliggöra de värden som gör Örebro till en attraktiv plats att leva, bo och verka i.

Utmaning

Utmaningen låg i att skapa en identitet som verkligen bygger på faktorer som driver Örebros tillväxt och som inkluderar alla örebroare inklusive näringslivsaktörer, universitet och offentlig verksamhet.